Budowa kanalizacji

18 października 2010r

14 października 2010r. odbyła się rada budowy, inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach „Południe”, „Za torami-etap II”, „Osiedle Centrum” w Terespolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, podczas spotkania omówiony został przebieg dotychczas zrealizowanych prac i przedstawiony harmonogram przebiegu robót do następnej rady budowy , której termin został ustalony na druga połowę listopada br. Zakres wykonanych prac od ostatniej rady budowy: Wykonano kanalizacje sanitarna w ulicach Czerwonego Krzyża, Reymonta , Słowackiego łącznie około 750 metrów kolektora sanitarnego. Wykonany został kolektor tłoczny przy ulicy Wojska Polskiego na wysokości pasażu handlowego. Wykonany został również przecisk pod ulica Wojska Polskiego na wysokości ulicy Wyszyńskiego. Odtworzone zostały również wszystkie ulice z o nawierzchni z trelinki na których wykonywane były roboty budowlane. Zakończone odcinki robót poddane po dostarczeniu kompletnej dokumentacji oddane zostaną do zatwierdzenia przez nadzór inwestorski. Sukcesywnie wykonywane są przyłącza do posesji, w większości przypadków są to prace wykonywane ręcznie i bardzo czasochłonne. Wykonawca zapewnił, iż przy sprzyjających warunkach pogodowych w okresie zimowo wiosennym wykonane zostaną wszystkie przyłącza w ulicach gdzie zakończono już prace związane z budowa głównego kolektora sanitarnego. W najbliższym okresie planowane jest zakończenie budowy przyłączy na ulicy Błotków i odtworzenie podbudowy betonowej pod asfalt. Budowa sieci i odtworzenie chodnika na ulicy Wojska Polskiego na odcinakach gdzie prace zostały już wykonane. Planowana kontynuacja prac związanych z wykonaniem przyłączy na ulicy Piłsudskiego. Przyłącza będą wykonywane tylko dla tych mieszkańców którzy uiścili całość wpłaty na ich budowę, dlatego prosimy o niezwłoczne uregulowanie ewentualnych zaległości.


18 listopada 2010r

18 listopada 2010r. odbyła się rada budowy, inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach „Południe”, „Za torami-etap II”, „Osiedle Centrum” w Terespolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, podczas spotkania omówiony został przebieg dotychczas zrealizowanych prac i przedstawiony harmonogram przebiegu robót do następnej rady budowy , której termin został ustalony na druga połowę listopada br.
Zakres wykonanych prac od ostatniej rady budowy:
Odtworzony został asfalt na ulicy Błotków, Orzeszkowej i Piłsudskiego. Odtworzone zostały również wszystkie rozebrane wcześniej chodniki. Wyposażona została przepompownia na stadionie, zlewnia nr 4 na ul. Słowackiego i zlewnia nr 1 na ul. Granicznej. Wykonano łącznie 530 n kanału, około 300m zajść przyłączy, 98 przyłączeń do kanalizacji miejskiej.
W najbliższym okresie planowane jest odtworzenie podbudowy betonowej na ulicy Granicznej, poprawę nawierzchni na ul. Kościuszki i ul. Przeskok i ul. Reymonta. Budowę przyłączy y podłączeń mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.
12 stycznia 2011r
12 stycznia br. Odbyła się XVII Rada Budowy projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach „ Południe”, „ Za torami –etap II”, „ Osiedla Centrum” w Terespolu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Omówiony został przebieg prac od ostatniej Rady Budowy, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wykonany został kolektor sanitarny o długości około 240 m w ulicach Kraszewskiego, Graniczna i Polna. zmontowane zostały również przepompownie ścieków. Wykonano 32 przyłącza do kanalizacji sanitarnej, łącznie wykonanych zostało 130 przyłączy.

Ze względu na okres zimowy i bardzo wysoki stan wód, planowane jest sukcesywne wykonywanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

W związku z napiętym harmonogramem realizacji prac budowy przyłączy kanalizacyjnych Burmistrz Miasta Terespol zwraca się prośbą do mieszkańców którzy zgodnie z umową dokonali wpłaty na budowę przyłącza do posesji o zgłoszenie się do pani Ireny Żuk kierownika budowy Tel. 601 096 103 i uzgodnienie niezwłocznego terminu realizacji umowy.
25 stycznia 2012r
25 stycznia br. odbyła się już jedna z ostatnich Rad Budowy realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach „Południe”, „Za torami etap II”, „Osiedle Centrum” w Terespolu” główne roboty budowlane zostały zakończone. Na obecnym etapie trwają czynności zmierzające do zakończenia inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj br.

    11579  odsłon