Rewitalizacja Centrum Miasta Terespol przy ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu
zdjęcia z dnia 15.12.2011r.


4 listopada została podpisana umowa z wykonawca na realizację zadania o nazwie „Rewitalizacja Centrum Miasta Terespol przy ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu”. Śródki na realizację inwestycji Miasto pozyskało z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 2 006 558,61 w kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 1 493 207,03 co stanowi 75% wartości projektu.
W ramach projektu przebudowane zostaną skwery zieleni przed halami 132 i 130 Park Miejski i wykonany zostanie generalny remont hali 132. Wymienione zostaną instalacje elektryczne i teleinformatyczne, instalacje wodno- kanalizacyjne i instalacje CO wraz z nową kotłownią. Budynek zostanie ocieplony wymieniona zostanie również stolarka okienna i drzwiowa. Projekt obejmuje wymię dachu i stropów w budynku. Na skwerach i w Parku Miejskim wymienione ułożone zostaną chodniki, ustawione nowe ławeczki i oświetlenie.
Po zakończeniu inwestycji, która planowana jest na koniec października 2012 w hali 132 umieszczona zostanie biblioteka z dużą salą konferencyjną i sala komputerową przystosowana dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.Rozpoczęte pod koniec 2011 roku prace budowlane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Terespol przy ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu” realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Do dnia dzisiejszego wykonano roboty budowlane w zakresie rozbiórki ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg oraz demontażu starych instalacji sanitarnych i elektrycznych. W części parterowej budynku wykonano podkłady betonowe i podsypki pod posadzki, trwają również prace rozbiórkowe dachu oraz przygotowawcze do wykonania instalacji elektrycznej i sanitarnej a także kotłowni węglowej. W najbliższym czasie priorytetem jest wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu.

HPIM7637.JPG


Czerwiec 2012 rok
Wiosenna pogoda sprzyja kontynuacji prac remontowych, mających na celu zmianę wizerunku centrum naszego miasta. Widać znaczny postęp robót, które wykonywane są zgodnie z założonym planem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zmieniono konstrukcje i pokrycie dachu w części parterowej budynku, wykonano izolacje fundamentów oraz docieplenie ścian zewnętrznych, wewnątrz budynku trwają prace przy układaniu glazury, terakoty i montażu sufitów podwieszanych. W całości wykonano również instalację odgromową, oprzewodowanie oświetlenia w sufitach podwieszanych oraz oświetlenie zewnętrzne budynku, parku i skwerów przed halami. W branży sanitarnej ułożono instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania, oraz kotłowni a w najbliższym czasie zamontowane zostaną panele słoneczne wraz z instalacją solarną.
Kolejnym etapem jest zagospodarowanie parku i skwerów przed halami, obecnie trwają rozpoczęte wczesną wiosną prace przy układaniu cięgów pieszych. Następnym etapem będzie nasadzenie zaprojektowanej zieleni ozdobnej.


HPIM7632.JPG
HPIM7636.JPG
HPIM7641.JPG
informacja z dnia 14.09.2012r.
Projekt odnowy centrum miasta jest już w ostatniej fazie realizacji. Zakończyły się prace budowlane, obecnie trwają formalności odbiorowe realizowanej inwestycji. w wyremontowanej hali 132 mieścić się w nim będą siedziby organizacji pozarządowych i biblioteka miejska wraz z sala konferencyjną i komputerową. Hale, skwery przed halami a także park jest monitorowany, mamy głęboka nadzieję że to zapewni większe bezpieczeństwo i uchroni przed wandalizmem. Z parku możemy w pełni korzystać, a już wkrótce również budynek hali nr 132 zostanie oddany do użytku.

    11005  odsłon