Dzisiaj jest sobota, 15/08/2020

Dzisiaj są imieniny: Napoleona, Stelii

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Dynamiczny rozwój Terespola

Dynamiczny rozwój Terespola

 

Bardzo ważnym czynnikiem  rozwoju regionu są inwestycje gminne. Są one szczególnie istotne i potrzebne jako motor napędowy gospodarki w dobie pandemii koronawirusa.  W ramach pomocy Państwa samorządy, w tym miasto Terespol  otrzymało  bon inwestycyjny o wartości 947 212 zł. W najbliższym czasie Burmistrz z Radą Miasta zdecyduje na jakie inwestycje przeznaczyć środki.

            Warto wspomnieć o realizowanych już inwestycjach. W ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konowicy w Terespolu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 13 lipca br. odbył się odbiór końcowy przebudowanego budynku po starym hotelu na stadionie. Wymieniony został dach, stolarka okienna i drzwiowa, a budynek został docieplony. W jego środku powstał nowy układ pomieszczeń, wymieniono instalację elektryczną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Budynek będzie pełnił funkcję Centrum Sportu i Rekreacji. Znajdować się tam będzie duża sala konferencyjna i pracownie: muzyczna, plastyczna, tkacka a także pomieszczenia klubu sportowego. Budynek jest przystosowany osobom niepełnosprawnym. Zakończenie drugiej części projektu, czyli zagospodarowania terenu wokół stadionu i nowo przebudowanego budynku jest  planowane na koniec 2021 roku.  W ramach tej części planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, budowa ciągów pieszo rowerowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siłowniami na świeżym powietrzu. Całość terenu będzie oświetlona i wyposażona  w monitoring.  Zostały odmulone zbiorniki wodne, wybudowano pomost z  punktem widokowym, z funkcją amfiteatru. Nie zabraknie też placu zabaw i skateparku z miejscem do ćwiczeń siłowych. Odnowiony zostanie kort tenisowy, a także zostanie zmienione ogrodzenie na stadionie. W ramach odrębnego zadania ww. projektu założony zostanie monitoring miejski na terenie całego miasta. Partnerem projektu jest firma BARD – Agnieszka Drab, która w ramach umowy partnerskiej zamontuje monitoring na budynku restauracji.

W bieżącym roku zakończona została realizacja dwóch dużych projektów partnerskich realizowanych z zaprzyjaźnionymi samorządami, również współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. To projekt pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” w ramach którego w urzędach wymieniony został sprzęt komputerowy i wdrożono programy umożliwiające elektroniczną obsługę klientów.  Łączna wartość projektu ogółem to 2,1 mln zł, w tym wartość dla Miasta Terespol to ponad 400 tys. zł.

Drugi  projekt  realizowany w ramach partnerstwa toPromocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny. W  ramach projektu wymienionych zostało  562 oprawy z sodowych na energooszczędne LED, co w znacznym stopniu zmniejszy koszty oświetlenia ulic w mieście Terespol.  Łączna wartość projektu ogółem to 2,5 mln zł,  w tym wartość dla Miasta Terespol to ponad 700 tys. zł.

Efektem ścisłej współpracy Urzędu Miasta i spółki komunalnej było podpisanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Terespolu, reprezentowane przez Prezesa Pana Jacka Szczepaniaka umowy na dofinansowanie realizacji projektu „Efektywna gospodarka wodno – ściekowa w mieście Terespol” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 gospodarka wodno- ściekowa.

Inwestycja obejmuje  modernizację stacji uzdatniania wody w Terespolu, budowę ok 1 km sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej i Łąkowej, wymianę 1031 wodomierzy oraz budowę strony internetowej wraz z budową systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

W ubiegłym  roku Miasto złożyło dwa wnioski o dofinansowanie ze środków UE. Jeden  pn. „Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu”, w zakres którego wchodzić będą prace konserwatorskie pomnika, budowa nowego oświetlenia wokół wraz z iluminacją świetlną. Nieopodal pomnika, na terenie szkoły, planowane jest utworzenie skweru rekreacyjnego, ze stolikiem do gry w szachy i ławkami do odpoczynku, na którym będą organizowane wydarzenia kulturalne, powiązane z historią obiektu. Projekt przeszedł pierwszą ocenę formalną i został skierowany do dalszego etapu oceny. Drugi  pn. „Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol – etap III” o dofinansowanie budowy instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, a także pieców na pellet w domach jednorodzinnych. Jak nazwa wskazuje jest to już trzeci złożony przez miasto projekt na dofinansowanie budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta. Został oceniony pozytywnie.  Obecnie dofinansowanie otrzymały samorządy które wnioskowały 50 % dofinansowania. Miasto Terespol wnioskowało o 77% dofinasowania dlatego wniosek znajduje się na liście rezerwowej. 

Do chwili obecnej w ramach wcześniej realizowanych przez miasto projektów mieszkańcy miasta otrzymali dofinansowanie do budowy 585 instalacji solarnych, 49 instalacji fotowoltaicznych, 11 pomp ciepła i 69 pieców na pellet. 

W bieżącym roku konsekwentnie miasto realizuje plan remontów dróg. W ramach zadań wykonane zostały lub planowane są  do wykonania remonty istniejących nawierzchni i budowa nowych. Przy ulicach Błotków i Pułaskiego budowane są chodniki. Z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyremontowane będą ulice Piłsudskiego i Kościuszki.   
W ramach inwestycji wymienione zostaną krawężniki i obrzeża, położny zostanie również nowy dywanik asfaltowy. Wartość inwestycji to ok. 700 tys. zł w tym dofinansowanie to prawie 500 tys. zł. 

Podpisana została umowa z wykonawcą na remont części ulicy Wspólnej. Wartość przebudowy to 72 tys. na tą inwestycję miasto otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubelskiego. Ze środków Miasta Terespol zostanie także zmodernizowana ulica Kraszewskiego między torami (166 tys. zł)

Kolejną dużą inwestycją planowaną do realizacji przez Miasto jest budowa bloku komunalnego przy ulicy Piłsudskiego. W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie blok z 32 mieszkaniami komunalnymi jedno, dwu i trzypokojowymi. Większość mieszkań posiadać będzie  okna po obu stronach budynku jak również aneks kuchenny połączony z pokojem.
W części mieszkań zaprojektowano oddzielną kuchnię. Wszystkie mieszkania posiadać będą osobne  łazienki i komórki lokatorskie zlokalizowane w klatce schodowej na każdym piętrze. Na parterze zostaną zaprojektowane mieszkania osobom niepełnosprawnym i kotłownia lokalna na ekogroszek z własnym zapleczem magazynowo socjalnym. Wartość kosztorysowa budowy bloku to 7,5 mln. zł. Inwestycja nie jest możliwa do sfinansowania ze środków budżetu miasta, dlatego miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy do Wojewody Lubelskiego, gdzie dostał pozytywną opinię i przesłany został do akceptacji Ministerstwa Finansów.        

W piątek 3 lipca, w Terespolu, w obecności Premiera RP Jacka Sasina, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka, Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, którzy wspierają nasze miasto w  dynamicznym rozwoju, zostało podpisane trójstronne porozumienie - wykonania  koncepcji programowo- planistycznej dla wiaduktu w Terespolu, nad torami kolejowymi, na wysokości ul. Wojska Polskiego. Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa PLK Ireneusza Merchla, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Burmistrza Miasta Terespol Jacka Danieluka. Dzięki zaangażowaniu Senatora RP Grzegorza Biereckiego, w poprzednim roku rozpoczęliśmy starania o budowę bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe. Po podpisaniu porozumienia przechodzimy do etapu inwestycyjnego, gdzie w ciągu najbliższych lat mieszkańcy i przyjeżdżający do naszego miasta goście nie będą musieli oczekiwać na otwarcie rogatek kolejowych. Pan Premier RP Jacek Sasin wręczył Burmistrzowi Miasta Terespol bon inwestycyjny o wartości 947 212 zł.

Z Prezesem  PKP CARGO TERMINALE Sp. z o. o. Jackiem Rutkowskim została podpisałem umowa o współpracy. Jej partnerem jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowana przez prof. dr. hab. Jerzego Nitychoruka oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu reprezentowane przez dr. Bogusława Korzeniewskiego. Dzięki tej współpracy najlepsi studenci PSW i uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcące w Terespolu kształcący się na kierunkach logistyka i spedycja będą po pierwszym roku otrzymywać comiesięczne stypendia naukowe.  Umowa o współpracy placówek oświatowych została podpisana również z dyrektorem  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego   w Białej Podlaskiej Adamem Chodzińskim.

Obecnie trwa nabór uczniów do Akademickiego Liceum w Terespolu. 

Na dzień dzisiejszy dzięki nowym ofertom nauczania i wysokiemu poziomowi kształcenia z pierwszego naboru chęć nauki w szkole deklaruje 51 uczniów. Od 1 września uczniowie będą mieli możliwość nauki języków: angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego a nawet chińskiego.

 

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Samorządem Województwa Lubelskiego i Rządem RP nie tylko nasza ojczyzna rozwija się dynamicznie ale Miasto Terespol otrzymuje co raz więcej środków finansowych, unijnych ale też i krajowych. Środki te są przeznaczone na liczne inwestycje.

GALERIA