Dzisiaj jest czwartek, 08/06/2023

Dzisiaj są imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z ofertą pożyczkową, skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju został powołany z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu opracowania oraz realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Misja powierzona Funduszowi polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania Województwa Lubelskiego opartego na instrumentach finansowych.

Podstawowym celem wdrażanego programu jest stworzenie sprzyjających warunków wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych w postaci: pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych (np.: Venture Capital).

Oferta Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba, oddział, filia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, zarejestrowana jest na terenie Województwa Lubelskiego.

Fundusz działa w obszarze wsparcia osób prowadzących oraz planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jego oferta kierowana jest również do startupów - inwestorów na etapie organizacyjnym lub we wczesnej fazie rozwoju, działających w obszarach, które w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego w perspektywie do 2030 r. oraz Regionalne Programy Operacyjne chcą wykorzystywać potencjały Lubelszczyzny.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju jest spółką samorządową realizującą zadania publiczne, która została utworzona na podstawie Uchwały Nr XXII/354/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., oraz Uchwały Nr CCLV/4549/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 500 000,00 PLN i w całości został pokryty przez Województwo Lubelskie. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin, ul. Artura Grottgera 2, budynek Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie. Obszar działalności obejmuje Rzeczpospolitą Polskę oraz terytorium poza jej granicami.

  • Szczegółowe informacje dotyczące Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.lrfr-lubelskie.pl.

 

Oddział Biała Podlaska:

  • Dyrektor Oddziału: Robert Sławiński – tel. 797 815 365