Dzisiaj jest piątek, 12/07/2024

Dzisiaj są imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Lubelskie wspiera OSP

W marcu 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” na łączną kwotę 12 mln zł. W Konkursie każda jednostka mogła starać się o dotację w maksymalnej kwocie 10 000 zł. Pieniądze trafiły do 1211 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubelskiego i zostaną przeznaczone na ich doposażenie tych jednostek w sprzęt strażacki. 

W ramach projektu Jednostka OSP z Terespola otrzymała dotację w  kwocie 9 900,00 zł za które zakupiła trzy cyfrowe radiotelefony firmy Motorola DP4601E. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Terespolu, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym i będzie zabezpieczać zarówno mieszkańców miasta Terespol jak i okolicznych miejscowości w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać.

GALERIA