Dzisiaj jest sobota, 15/08/2020

Dzisiaj są imieniny: Napoleona, Stelii

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Zapraszamy do DEBATY !

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIASTA TERESPOL ZA 2019 ROK

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2020 r. poz. 712) Burmistrz Miasta Terespol przedstawia Radzie Miasta Terespol raport o stanie Miasta
za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Terespol za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć zgłoszenie do udziału w debacie do Przewodniczącego Rady Miasta Terespol. Każdy kto chciałby zabrać głos w trybie określonym ww. ustawie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady zgłoszenia”.

Sesja na której zostanie przedstawiony raport o stanie  Gminy Miasta Terespol za 2019 rok  odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w trybie zdalnym.
W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) do godziny 14.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Terespol (pok. nr 13),  a także na adres e-mail: um@terespol.pl.

 

Załączniki