Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Fundusz Dróg Gminnych

 

 

 

Miasto Terespol otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych -rządowego mechanizmu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego – na realizację Remontu dróg gminnych: nr 100836L ulica J. Piłsudskiego w Terespolu od km 0+017 do km 0+584. Nr 100838L, ul. Kościuszki od km 0+584 do km 1+178 w Terespolu. Wartość inwestycji to 708 912,35 zł w tym  kwota dofinansowania to 496 238,00 zł                    

Zakres robót objętej projektem to:

Roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe krawężników, usuwanie krawężników betonowych, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieranej nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, oznakowanie i pionowe i poziome.

Na ulicach położna została warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego i warstwa wyrównawcza z masy betonu asfaltowego. Pomiędzy warstwami asfaltowymi wykonane  zostało wiązanie poprzez skropienie  emulsją asfaltowa. Wprowadzona została nowa organizacja ruchu drogowego , w tym ograniczenie prędkości, znaki stop przy włączaniu się z  dróg podrzędnych.