Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

 

1.

Nazwa Funduszu:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Finansowanie: 500 000,00

Całkowita wartość : 500 000,00

 

Nazwa zadania : Przebudowa/ modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 88.

 

Opis

Inwestycja obejmie modernizację / przebudowę budynku będącego w zarządzie MOK-u którego współwłaścicielem jest Powiat Bialski i  Gmina Miasto Terespol, w którym znajduje się Akademickie Liceum. Na podstawie porozumienia z powiatem,  miasto planuje adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na salę konferencyjną i strzelnicę. W budynku planowana jest wymiana podłóg i instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach zamontowane zostaną klimatyzatory.  Utwardzona będzie nawierzchnia boiska położonego przy budynku.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Nazwa Funduszu:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 947 212,00

Całkowita wartość : 1 045 377,00

 

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Terespolu

 

Opis:

Planowana  do realizacji inwestycja zakłada  budowę ok. 3 km kanalizacji sanitarnej w Terespolu. Z uwagi na usytuowanie terenu, wymagane jest wybudowanie 2 przepompowni sieciowych oraz 15 przepompowni przydomowych. Łącznie będzie możliwe przyłączanie do kanalizacji 104 nieruchomości. Realizacja przedmiotowej inwestycji, jest ostatnim etapem budowy kanalizacji na terenie miasta i pozwoli kompleksowo rozwiązać  problem skanalizowania naszej aglomeracji. Jest to bardzo ważne z uwagi na geograficzne położenie Terespola w sąsiedztwie parku krajobrazowego i obszaru Natura 2000 oraz międzynarodowych przejść granicznych.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.

Nazwa Funduszu:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Finansowanie: 1  400 000,00

Całkowita wartość : 1  400 000,00

 

Nazwa zadania  : Budowa kanalizacji deszczowej w Terespolu.

 

Opis

Planowana inwestycja zakłada budowę ok 3 km sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice w mieście. Na sieci wykonane zostaną wpusty kanalizacyjne ze studniami osadnikowymi. Ścieki do rowów melioracyjnych odprowadzone zostaną z zastosowaniem gotowych umocnionych wylotów. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenów miejskich przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych opadami deszczu a także pozwoli  na redukcję zanieczyszczeń trafiających  do odbiorników z wodami  opadowymi i roztopowymi