Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Nazwa Funduszu:

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 169 866,91

Całkowita wartość : 339 733,83

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.09.2023

 

Nazwa zadania: „Remont   odcinka  drogi  gminnej  Nr 100853L  ulicy  Akacjowej  w Terespolu  od km 0+000  do  km 0+268   o  długości 0.268 km”

Opis:

Przedmiotem zadania jest remont  drogi gminnej Nr 100853 L ul. Akacjowej  na odcinku od km 0+000  do  km 0+268 o długości 0,286 km.

Zakres   inwestycji obejmuje  wykonanie  następujących  prac związanych z remontem ulicy:

  • -  wykonanie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni   z betonu  asfaltowego,
  • -  wykonanie  warstwy  wyrównawczej  nawierzchni z betonu  asfaltowego,
  • -  regulacja wysokościowa krawężników przy zjazdach indywidualnych,
  • -  wymiana oznakowania pionowego,    regulacja wysokościowa pokryw  wod. Kan

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nazwa Funduszu:

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 294 486,35

Całkowita wartość : 1 109 060,81

 

Nazwa zadania: „Przebudowa  drogi gminnej  Nr 100875L ul. Łąkowa od km 0+010,70 do km 1+149,20  w m. Terespol, odc.  długości  1138,5  mb”

 

Opis:

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej Nr 100875 L ul. Łąkowa o długości 1138,5 mb. Początek projektowanego do przebudowy odcinka  w km 0+0010,70 na  granicy pasa drogowego drogi  gminnej  Nr100836L   - ulicy J. Piłsudskiego  klasy technicznej L o  nawierzchni bitumicznej.  Koniec planowanej przebudowy w km 1+149,20  na  granicy pasa drogowego  drogi serwisowej  przy DK2.  Istniejąca droga  serwisowa posiada nawierzchnię  bitumiczną  wraz  z włączeniem   do ulicy Łąkowej. Z uwagi na  położenie  ulicy w  obszarze zabudowanym i  potrzebę wprowadzenia  rozwiązań   uspokajających ruch ,  wykorzystano  & 15 ust. 4 rozporządzenia  w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego można  zmniejszyć szerokość pasa ruchu  o 0,25m przy klasie  techn. drogi L, dlatego  też zastosowano szerokość  jezdni 2x 2,50m =5,0m.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Dofinansowano ze środków: Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa Funduszu:

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 346 797,00

Całkowita wartość : 693 595,52

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej  Nr 100830L ulicy Janowskiej   w Terespolu od km 0+008,50 do km 0+476,00 o długości 0.4675 km

 

Opis:

W ramach inwestycji  przebudowana zostanie ulica Janowska o długości 467,5 m, przebudowany zostanie  chodnik wjazdy i parkingi. Wybudowany zostanie kanał teletechniczny. Wymienione zostanie oznakowanie pionowe i poziome.