Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Datacja Celowa Budżetu Państwa na zadanie Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w mieście Terespol

 

Nazwa Programu lub Dotacji :

Datacja Celowa Budżetu Państwa na zadanie Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w mieście Terespol

Dofinansowanie: 5 657 955,54

Całkowita wartość : 7 072 446,00

 

Nazwa zadania : Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w mieście Terespol

 

Opis

W ramach realizacji zadania planowane jest wybudowanie na działkach nr 2361/5, 2361/8, budynku z 32 mieszkaniami komunalnymi. Budynek ma spełniać funkcję budynku mieszkalnego komunalnego więc zaprojektowano maksymalnie prosty układ mieszkań. W każdej klatce znajdują się na kondygnacji trzy mieszkania, które pokrywają się w układzie pionowym. Jedynie w części parterowej zlikwidowano trzy mieszkania i w ich miejsce zaprojektowano kotłownię lokalną na ekogroszek z własnym zapleczem magazynowo socjalnym. Jednocześnie zaprojektowane zostało wspomaganie ogrzewania cwu poprzez zastosowanie systemu odnawialnych źródeł energii opartego na zespole kolektorów słonecznych. Założenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania cieplej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych - w tym przypadku z paliwa stałego – energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych podgrzewaczach pojemnościowych systemu solarnego, zasilającej system przygotowania cieplej wody użytkowej dla obiektu, co pozwoli na znaczone zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku. W zakres opracowania wchodzi również projekt dróg wewnętrznych, parkingów i chodników, projekt przebudowy zjazdu z drogi publicznej, oraz projekty niezbędnych przyłączy do sieci uzbrojenia terenu.

Zaprojektowano mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Większość mieszkań posiada okna po obu stronach budynku jak również aneks kuchenny połączony z salonem. W aneksach kuchennych (jak i kuchniach) zaprojektowano kuchenki elektryczne trójfazowe z dodatkową wentylacją dla odprowadzenia powietrza znad kuchenek i zlewozmywaki. W części mieszkań zaprojektowano oddzielną kuchnię. Wszystkie mieszkania posiadają łazienki wyposażone w umywalki prysznice i toalety.  We wszystkich pomieszczaniach położony zostanie gress techniczny.

Dwa mieszkania na parterze w środkowej klatce zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na to, iż poziom mieszkań jest wyniesiony ponad poziom terenu o ok. 1,05 m, dostęp do tych mieszkań będzie się odbywał za pośrednictwem rampy terenowej usytuowanej wzdłuż frontowej elewacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W czerwcu 2022 roku Wykonawca robót budowlanych złożył wniosek o zmianę wynagrodzenia,  w związku z  okolicznością drastycznego wzrostu cen czynników kosztotwórczych, niezależne od Wykonawcy, spowodowane wybucham wojny na Ukrainie  i wystąpienie pandemii COVID-19. Po przeprowadzonych negocjacjach przed Sądem Koncyliacyjnym,  Gmina Miasto Terespol podpisała ugodę na zwiększenie wynagrodzenia o kwotę  570 699,65 zł . Wydłużony został również termin realizacji umowy do końca czerwca 2023r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi większość prac budowlanych mogła być kontynuowana bez konieczności robienia przerwy na okres zimowy. Dlatego wstępnie Wykonawca robót budowlanych planuje całkowite zakończenie robót budowlanych do końca lutego br. i rozpoczęcie procedury odbioru budowlanego. Mając na uwadze powyższe możliwy termin zakończenia inwestycji  to koniec marca połowa kwietnia 2023 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Budowa bloku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 47 B została zakończona.

W bloku znajdują się 32 mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. W każdej klatce na każdej kondygnacji są trzy mieszkania, które pokrywają się w układzie pionowym. Większość mieszkań posiada  okna po obu stronach budynku jak również aneks kuchenny połączony z salonem. W aneksach kuchennych (jak i kuchniach) znajdują się kuchenki elektryczne trójfazowe z dodatkową wentylacją dla odprowadzenia powietrza znad kuchenek i zlewozmywaki. Część mieszkań  posiada  oddzielną kuchnię. Wszystkie mieszkania mają   łazienki wyposażone w umywalki prysznice i toalety.  We wszystkich pomieszczeniach położony został gress techniczny.  W części parterowej znajduje się  kotłownia na ekogroszek z własnym zapleczem magazynowo socjalnym, dodatkowo ogrzewanie ciepłej wody  wspomagane systemem odnawialnych źródeł energii opartym na zespole kolektorów słonecznych co pozwoli na znaczone zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Wybudowane zostały  również  drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki, oraz niezbędne przyłącza do sieci uzbrojenia terenu.

Na budowę bloku  Miasto otrzymało  dotację celową z  Budżetu Państwa w kwocie  5 657 955,54  całkowita wartość : 7 078 946,00 zł.    

Zarząd budynkiem został przekazany Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu.