Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

nazwę zadania

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w mieście Terespol

 

Dofinansowanie : 5.700.000,00

Całkowita wartość: 6 457 500,00

 

Opis

Budowa kanalizacji ciśnieniowej  o dł. ok. 1000 m wraz z  ok. 25 przepompowniami  przydomowymi

Budowa kanalizacji grawitacyjnej o dł. ok. 3500 m wraz  z przepompowniami sieciowymi 

Wymiana pomp i automatyki w 181 istniejących przepompowniach  przydomowych

Realizacja zadania zapewni dostęp do infrastruktury na wszystkich istniejących ulicach miasta, co stanowi 100% zamieszkałych terenów. Wymiana 181 ponad 20 letnich pomp zapewni bezpieczeństwo prawidłowego funkcjonowania już istniejących sieci.

 

 

-------------------------------

rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

nazwę zadania

Budowa /Przebudowa ul Orzeszkowej w Terespolu

 

Dofinansowanie : 1.927.535,33

Całkowita wartość: 2 029 089,82

 

Opis

Budowa /przebudowa około 1,5 km drogi gminnej nr 100865 L ul. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która łączy główną ulicę miasta jednocześnie drogę wojewódzką nr 698 z drogą krajową nr 2 prowadzącą do Międzynarodowego Przejścia Granicznego z Białorusią i w przeciwnym kierunku w stronę Warszawy. 

 

 

---------------------------------

rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

nazwę zadania

Przebudowa ul. Łąkowej w Terespolu

 

Dofinansowanie : 553.405,40

Całkowita wartość: 1 106 810,81

 

Opis

Przebudowa około 1,2 km drogi gminnej nr 100875 L ul. Łąkowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która łączy pośrednio drogę powiatową ul. Wojska Polskiego z drogą krajową nr 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa infrastruktury edukacyjnej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek.

 

Przedmiotem inwestycji  jest budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj, na działce nr 714/17 nowego obiektu z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu,  infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnych przyłączy. Dzięki realizacji zadania, poprawie ulegnie sytuacja miasta, w którym nie było do tej pory żadnej placówki opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Budynek zaprojektowany zostanie w układzie parterowym z łatwym dostępem do sal. Wyposażony zostanie  we wszelkiego rodzaju systemy zabezpieczeń, których najważniejszą cechą jest bezpieczeństwo.  Projekt uwzględniał będzie  rozwiązania wykorzystujące  technologie odnawialnych źródeł energii.

Powstanie żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych  ułatwi rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

 

Wartość inwestycji : 5.799 370,20

W tym dofinansowanie : 4 929 464,67

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rewitalizacja obszaru przy zabytkowej Prochowni w Terespolu.  

 

Inwestycja zakłada przebudowę w systemie zaprojektuj i wybuduj  zdegradowanego terenu targowiska miejskiego i parkingu na działkach 1235 ,1236 i 1207/7.

Całość nawiązywać będzie  do historii miasta oraz współgrać z ideą historycznych wystaw i wydarzeń, organizowanych w zabytkowej Prochowni, która znajduje się w sąsiedztwie.

Część obiektu zajmować będą miejsca handlowe  zadaszone wiatami. Wybudowany zostanie  nowy  budynek, który będzie pełnił funkcję punktu informacji turystycznej, sali konferencyjnej oraz zaplecza sanitarnego z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii.   Na terenach zielonych planuje się budowę zadaszonej wiaty rekreacyjnej z miejscem do wypoczynku i wszelką niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Obecny teren parkingu zostanie utwardzony, wybudowana zostanie niezbędna infrastruktura towarzysząca. Na części działki powstaną tereny zielone z infrastrukturą do rekreacji  i wypoczynku.

 

 

Wartość inwestycji : 3 935 754,00

W tym dofinansowanie : 3 500 000, 00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu  na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2

 

Przedmiotem inwestycji na mocy  porozumienia z Województwem Lubelskim jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu  na odcinku od  ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2. Ścieżka pieszo-rowerowa wybudowana zostanie zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla dróg publicznych. Zapewniać będzie obsługę komunikacyjną wszystkich  nieruchomości  przylegających bezpośrednio do pasa drogowego  drogi wojewódzkiej w przypadku braku innej dostępności. Wybudowane zostanie oświetlenie i kompleksowe odwodnienie ścieżki. Na zjazdach publicznych  i włączeniach do dróg na szerokości ścieżki  zlikwidowane zostaną wszelkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

 

Wartość inwestycji : 2.526.315,79

W tym dofinansowanie : 2 400 000 ,00