Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

 

 

rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

 

nazwę zadania

Gmina  Miasto Terespol – wsparcie  finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

 

Dofinansowanie : 79875,64

Całkowita wartość: 100 000,00

 

Opis

Doposażenie w zakresie urządzeń gastronomicznych wpłynie na polepszenie standardu przygotowywania posiłków i jednocześnie ułatwi i usprawni pracę personelu. Przy wyborze artykułów do ewentualnego zakupu kierowano się pierwszą potrzebą. Otrzymanie wnioskowanego dofinansowania to dla placówki jedyna szansa na zakup wyszczególnionych w zestawieniu artykułów. Nowoczesne wyposażenie i sprzęt dobrej jakości stworzy techniczne możliwości do zwiększenie ilości przygotowywanych i wydawanych posiłków. Nowe urządzenia zwiększą wydajność i poprawią jakość funkcjonowania kuchni i stołówki. Będzie możliwość dowożenia posiłków do miejscowego liceum. Przygotowywane przez kuchnię posiłki będą bardziej urozmaicone, przygotowane w bardziej ergonomicznych warunkach, pozwalających zachować jeszcze lepszą jakość. Nowoczesny sprzęt zapewni większą wydajność pracowników, jak również ułatwi im pracę. Posiłki będą przyrządzane w zdrowszej technologii (piec konwekcyjny). Pozyskany sprzęt pozwoli przechowywać produkty potrzebne do wykonania posiłków, jak i same posiłki w bardziej higienicznych warunkach. Planujemy zwiększenie ilości wydawanych posiłków dziennie. Pozyskanie pieca konwekcyjnego pozwoli na samodzielny wypiek pieczywa dla dzieci w wieku przedszkolnym.