Dzisiaj jest środa, 26/01/2022

Dzisiaj są imieniny: Tymoteusza, Michała, Tytusa

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Umowa KONOWICA

Umowa o dofinansowanie na rewitalizację „Konowicy” - podpisana

20 grudnia br. Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk, w obecności Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Pani Anny Brzyski, podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konowicy w Terespolu”, na którego realizację miasto pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów za stadionem wokół zbiorników wodnych Konowicy i nadanie im funkcji rekreacyjnych. W ramach projektu planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, budowa ciągów pieszo rowerowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siłowniami na świeżym powietrzu, całość terenu zostanie oświetlona i wyposażona w monitoring.  Odmulone zostaną zbiorniki wodne, wybudowany zostanie pomost i punk widokowy, który będzie mógł być wykorzystywany, jako amfiteatr.

Na terenie stadionu miejskiego planowany jest remont budynku po byłym hotelu, znajdować się tam będzie sala konferencyjna, pracownie: muzyczna, plastyczna, tkacka i mała kawiarenka. Wybudowany zostanie plac zabaw, skatepark z miejscem do ćwiczeń siłowych. Odnowiony zostanie kort tenisowy i zmienione ogrodzenia na stadionie. Ponadto w ramach projektu dla poprawy bezpieczeństwa w mieście wybudowany zostanie monitoring miejski na terenie całego miasta. Partnerem projektu jest firma BARD - Agnieszki Drab, które w ramach umowy partnerskiej zamontuje monitoring z budynku restauracji przy ul Wojska Polskiego 132. 

Całkowity koszt inwestycji to 7 795 499, 63 zł w tym dofinansowanie 6 032 949, 30 zł co stanowi 95% wydatków kwalifikowanych.

GALERIA