Dzisiaj jest czwartek, 25/04/2024

Dzisiaj są imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla

 • logo Funduszy Europejskich
 • logo Lubuskie
 • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Sesja XXXVIII Kadencja VIII 2022

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego 132 odbędzie się XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta
 • b) dyskusja
 • c) podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Terespol:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Terespol:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Terespol:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Terespol na rok szkolny 2022/2023:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Terespol na rok szkolny 2021/2022.:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

16. Sprawy bieżące.

17. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA TERESPOL

JAROSŁAW TARASIUK