Dzisiaj jest czwartek, 15/04/2021

Dzisiaj są imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

 • logo Funduszy Europejskich
 • logo Lubuskie
 • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich - RELACJA

W ostatni weekend stycznia (26-27.01.2019) odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich, którego misją jest szeroko pojęta integracja środowiska wielowyznaniowego oraz zachowanie zanikającego folkloru ziem wschodnich.

Festiwal od wielu lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalno-religijnych w naszej części Europy, na którym występują chóry i zespoły z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Ciągle się rozwija o czym świadczy fakt, że organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń (56) z których wybrano 27.

Honorowy patronat nad XXIV edycją Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich objęli:

 • Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Przybywające do Terespola chóry i zespoły dbają o jak najwyższy poziom wykonania. Prezentują różne style, od tradycyjnego śpiewu cerkiewnego i chóralnego, poprzez wykonania ludowe, a kończąc na białym głosie. Licznie zgromadzona publiczność ma wyjątkową okazję posłuchać dawnych kolęd, pastorałek obrządku wschodniego a także zobaczyć piękne stroje ludowe oraz tradycyjne instrumenty.

Tegoroczną 24 edycję Festiwalu otworzyli: Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskup Abel i burmistrz Terespola Jacek Danieluk, dyrektorka MOK Terespol i Festiwalu Anna Pietrusik oraz proboszcz prawosławnej parafii pw. ap. Jana Teologa w Terespolu i dyrektor Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu ks. Jarosław Łoś. Prowadzący Jerzy Horbowiec poprosił również o zabranie głosu prezesa Fundacji Dialog Narodów Grzegorza Szweda. Drugiego dnia festiwalu podsumowania dokonał dyrektor artystyczny Andrzej Boublej zapraszając za rok na kolejną edycję. 

Licznie zebraną publiczność oraz wykonawców przywitali również przedstawiciele władz krajowych i regionalnych: senator RP Grzegorz Bierecki, poseł na Sejm RP Marcin Duszek, konsul RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, konsul RB w Białej Podlaskiej Vasyl Kurlowicz, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk, starosta powiatu bialskiego Mariusz Filipiuk.  

Uczestniczyli również m.in. przewodniczący rady miasta Terespol Jarosław Tarasiuk, wiceprzewodnicząca rady miasta Terespol Ewa Zając, wójt gminy Kodeń Jerzy Troć, wójt gminy Rokitno Jacek Szewczuk, komendant policji miejskiej w Białej Podlaskiej mł. insp. Grzegorz Pietrusik, zastępca komendanta placówki straży granicznej w Terespolu mjr Piotr Grytczuk, dyrektor zarządu obsługi przejść granicznych w Chełmie Damian Wierak, dyrektor pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej Tadeusz Łazowski.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa pt. ,,Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji” będąca częścią projektu pn. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”. W ramach projektu Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska remontuje 19 cerkwi w tych czterech województwach.

Publiczność miała okazję zobaczyć także drewniane szopki bożonarodzeniowe, które od wielu lat metodą tradycyjną tworzy Aleksander Szołucha z Wisznic oraz szopki i gwiazdy kolędnicze należące do Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol.

Organizatorami Festiwalu są:

 • Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska,
 • Fundacja Dialog Narodów,
 • Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, 
 • Urząd Miasta Terespol.

Organizatorzy składają serdecznie podziękowanie 22 osobowej grupie wolontariuszy – młodzieży i dorosłym z Terespola i okolic (w tym osobie z Kamieńca na Białorusi), dzięki którym organizacja Festiwalu przebiegła sprawnie i profesjonalnie oraz sponsorom finansowym i rzeczowym, dzięki którym Festiwal corocznie odbywa się na najwyższym poziomie.

Sponsorzy finansowi:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
 • Fundacja Dialog Narodów, Lublin
 • Miasto Terespol
 • Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
 • Radni Miasta Terespol
 • Urząd Gminy Terespol
 • Urząd Gminy w Kodniu
 • Harko Teresa Biała Podlaska
 • Centrum Ubezpieczeń Henryk Stec Terespol
 • PPHU Transbet Marian Wojtiuk
 • Radosław Sebastianiuk. radny powiatu bialskiego
 • ,,Bard” Agnieszka Drab
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu
 • Petrodom, Biała Podlaska
 • Sklep Hydrauliczno-Narzędziowy MAJSTER - Krzysztof Kwiatkowski, Terespol
 • Hurtownia PANTERA - Jerzy Jaworski, Terespol
 • Sklep Papierniczy PAPIRUS - Izabela Kolańska, Terespol
 • Sklep Wędkarski AGA - Jacek Górecki, Terespol
 • Alicja Tarasiuk , Terespol
 • Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych LIBRA, Waldemar Czarnecki
 • Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski
 • PRONAR Sp. z o.o., Narew
 • Przedsiębiorstwo PUH AVENA Sp. z o.o., Kodeń
 • Datczuk Wiaczesław Zakład Stolarski, Moszczona Królewska
 • PHUP REBUTR WŁADYSŁAW GRZELAK, Terespol
 • Nadleśnictwo Chotyłów
 • Piotr Horodeński ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY 'SOLIDUS PAK'
 • Mikołaj Maksymiuk, Biała Podlaska
 • Krystyna i Zbigniew Banachowie, Terespol

Sponsorzy rzeczowi XXIV MFKW:

 • Urząd Miasta Terespol
 • Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
 • Zespół Szkół w Małaszewiczach
 • Antoni Sacharuk, Mokrany
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu
 • Zenon Jędrysek, Biała Podlaska

Patroni MEDIALNI:

 • TYP KULTURA
 • TYP 3 LUBLIN
 • Polskie Radio Białystok
 • Lubelski Kurier
 • Tygodnik Podlaski
 • Radio Biper
 • Cerkiew.pl

GALERIA