Dzisiaj jest niedziela, 03/12/2023

Dzisiaj są imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Program „Posiłek w szkole i w domu”

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2023 r.  wynosi 78 000,00 zł. Środki własne miasta przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 19 500,00 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 r. wynosi 97 500,00 zł.