Dzisiaj jest czwartek, 25/04/2024

Dzisiaj są imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Mieszkania SIM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym                                    w Terespolu z zasobu SIM Lubelskie Sp. z o.o.  do 29 grudnia 2023 r. Wnioski mogą składać zarówno mieszkańcy Terespola oraz innych gmin, jak i również osoby, które posiadają akt własności do lokalu mieszkalnego poza terenem Miasta Terespol. Obecny budynek komunalny zlokalizowany na ul. Wspólnej, na terenie przyszłej inwestycji zostanie wyburzony w trakcie rozpoczęcie prac budowlanych.

 

 

 

Rozpoczynamy nabór wniosków na mieszkania w ramach inwestycji SIM Lubelskie w Mieście Terespol.

 


Burmistrz Miasta Terespol ogłasza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowaną przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ulicy Wspólnej w Terespolu. Planuje się powstanie dwóch budynków, trzykondygnacyjnych z 36 lokalami mieszkalnymi.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 6 listopada do 11 grudnia 2023 roku. 


Warunkiem uczestnictwa w naborze jest poprawne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.


Wzory dokumentów dostępne są:
- w formie papierowej w Urzędzie Miasta Terespol, pokój nr 2

Informacje na temat naboru w Urzędzie Miasta, pokój nr 2,  nr telefonu 83 333 10 11.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy SIM” w Sekretariacie Urzędu Miasta Terespol albo pocztą tradycyjną na adres Urzędu, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol lub elektronicznie przez ePUAP na adres skrytki:/ulb3u0q172/Skrytka.

Załączniki