Dzisiaj jest środa, 04/10/2023

Dzisiaj są imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Pracownicy

Burmistrz
Jacek Danieluk

E-mail:  burmistrz@terespol.pl 
tel.: 833331000

Sekretarz
Józef Paderewski

E-mail:  jpaderewski@terespol.pl 
tel.: 833331001

Skarbnik
Gabriel Barabasz 

E-mail :  gbarabasz@terespol.pl 
tel.: 833331002

insp. ds. księgowości budżetowej 
Marzena Michalczuk

E-mail:  mmichalczuk@terespol.pl 
tel.: 833331003

insp. ds. księgowości budżetowej
Dorota Juśkiewicz

E-mail:  djuskiewicz@terespol.pl 
tel.: 833331005

insp. ds. księgowości budżetowej
Jolanta Dawidziuk

E-mail:  jdawidziuk@terespol.pl
tel.: 833331006

insp. ds. podatków i opłat lokalnych
Ireneusz Hurman

E-mail:  ihurman@terespol.pl 
tel.: 833331010

insp. ds. podatków i opłat lokalnych
Agnieszka Marczuk

E-mail:  amarczuk@terespol.pl 
tel.: 833331009

ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
Maria Sobieszuk

E-mail:  msobieszuk@terespol.pl 
tel.: 833331016

insp. ds. zamówień publicznych i przetargów
Jowita Leszcz

E-mail:  jleszcz@terespol.pl 
tel.: 833331012

referent ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej
Marta Wójcik

E-mail:  mwojcik@terespol.pl 
tel.: 833331011

insp. ds. geodezji i gosp. nieruchomościami
Tadeusz Malicki

E-mail:  tmalicki@terespol.pl 
tel.: 833331008

insp. ds. księgowości opłat za gosp. odpadami komunalnymi
Elżbieta Jurek

E-mail:  ejurek@terespol.pl 
tel.: 833331018

insp. ds. gospodarki przestrzennej i oświaty
Agnieszka Łukasiak

E-mail:  alukasiak@terespol.pl 
tel.: 833331007

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Rafał Miszczuk

E-mail:  usc@terespol.pl  rmiszczuk@terespol.pl 
tel.: 833752129

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Meldunki
Piotr Zaręba

E-mail:  pzareba@terespol.pl  usc@terespol.pl
tel.: 833331017

insp. ds. przygotowania inwestycji i funduszy unijnych
Zofia Pikuła

E-mail:  zpikula@terespol.pl 
tel.: 833331013

specjalista ds. dróg i mostów 
Tadeusz Jawtoszuk

E-mail:  tjawtoszuk@terespol.pl 
tel.: 833331015

insp. obsługi kasowej i kadry
Anna Kupryś

E-mail:  akuprys@terespol.pl 
tel.: 833331019

operator xero i centrala telefoniczna 
Waldemar Bujalski

tel.: 833752036
E-mail:  wbujalski@terespol.pl 

Sekretariat
Sylwia Filipczak
tel.: 833752130
E-mail: um@terespol.pl