Dzisiaj jest piątek, 12/07/2024

Dzisiaj są imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Pracownicy

Burmistrz
Jacek Danieluk

Sekretarz
Józef Paderewski

Skarbnik
Gabriel Barabasz 

 

Sekretariat
referent ds. kancelarii i obsługo organów samorządowych
Katarzyna Raźniewska-Darczuk

 

insp. ds. księgowości i rozliczeń
Marzena Michalczuk

 

insp. ds. księgowości i rozliczeń
Dorota Juśkiewicz

 

insp. ds. i kadr
Jolanta Dawidziuk

 

insp. ds. podatków i opłat lokalnych
Ireneusz Hurman

 

insp. ds. podatków i opłat lokalnych
Agnieszka Marczuk

 

insp. ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
Anna Kupryś

 

insp. ds. zamówień publicznych i przetargów
Jowita Leszcz

 

podinsp. ds. realizacji inwestycji
Agnieszka Górecka

 

insp. ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej
Marta Wójcik

 

insp. ds. gospodarowania mieniem
Tadeusz Malicki

 

insp. ds. księgowości opłat za gosp. odpadami komunalnymi i mienia
Elżbieta Jurek

 

insp. ds. gospodarki przestrzennej i oświaty
Agnieszka Łukasiak

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Rafał Miszczuk

 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, meldunki, karta dużej rodziny, działalność gospodarcza
Piotr Zaręba

 

insp. ds. przygotowania inwestycji i funduszy unijnych
Zofia Pikuła

 

specjalista ds. dróg i mostów
Tadeusz Jawtoszuk

 

referent ds. obsługi kasowej i kadr
Małgorzata Wojtkowicz-Jureczek
E-mail: mjureczek@terespol.pl
tel.: 833331019

 

operator xero i centrala telefoniczna
Waldemar Bujalski