Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich.

Stowarzyszenie Euroregion Bug razem z Miastem Terespol oraz gminami Wisznice, Jabłoń, Leśna Podlaska, Tuczna i Milanów otrzymało dofinansowanie projektu pt. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach działania 2.1 Cyfrowe lubelskie. Całkowita wartość projektu to 2 539 490,00 zł, gdzie wartość części projektu, które będzie realizowało Miasta Terespol to 446 500,00 zł.

W projekcie mają zostać zakupione nowe komputery do Urzędu Miasta Terespol oraz rozbudowa systemu elektronicznej administracji polegająca na zakupie nowych aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej w Terespolu.

Jednym z ważniejszych elementów projektu jest zwiększenie ilości i rozwój istniejących elektronicznych usług publicznych (e-usług) obejmujący zakresem budowę i rozbudowę systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji. Projekt zakłada wdrożenie takich usług jak: elektroniczny system zarządzania dokumentacją; rozbudowa funkcjonalności portalu informatycznego oraz geoportalu; usługa udostępniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca generowanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta;  e-należności; portal interesanta.