Dzisiaj jest czwartek, 25/04/2024

Dzisiaj są imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla

  • logo Funduszy Europejskich
  • logo Lubuskie
  • logo Unii Europejskiej
logo Terespol

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanym na lipiec kolejnym naborem wniosków o dofinansowanie na odnawialne źródła energii Burmistrz Miasta Terespol zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 czerwca 2019 r.o godz. 18.00 w sali gimnastycznej LO w Terespolu, przy ul. Wojska Polskiego 88

 

Gmina Miasto Terespol przygotowuje sie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na budowę odnawialnych źródeł energii w mięście Terespol. Ogłoszenie konkursu w ramach II Osi Priorytetowej Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1  Wsparcie wykorzystania, OZE na lata 2014-2020, planowane jest z końcem lipca. Do złożenia wniosku, Podobnie jak w poprzednim wniosku, potrzebna jest pełna dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót i kosztorysem, dlatego mieszkańcy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązami będą do wpłaty środków na zaprojektowanie instalacji w swoich domostwach bez gwarancji ich montażu. Oznacza to, że jeżeli wniosek nie uzyska dofinansowania koszty za wykonanie projektu nie będą zwracane mieszkańcom.  Po wykonaniu projektów technicznych i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, Miasto złoży wniosek, co zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie planowane jest połowę września. Następnie rozpocznie się procedura oceny wniosku, której wyniki prawdopodobnie poznamy pod koniec bieżącego roku. Jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie podpisana zostanie umowa z Marszałkiem Województwa. Następnie po ogłoszony przetarg na wykonawstwo robót, wyłoniony zostanie wykonawca i rozpocznie się montaż instalacji u mieszkańców.

W ramach projektu dostępne są zestawy instalacji solarnych, piece na biomasę i pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zestawy instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii w systemie umożliwiającym sprzedaż nadwyżki energii do sieci z realnym dofinansowaniem ok. 60% wydatków.  Z osobami, które zdecydują się na udział w projekcie podpisane zostaną umowy.

17 czerwca, 2019 r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej LO w Terespolu, przy ul. Wojska Polskiego 88 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące warunków udziału w projekcie Odnawialne źródła Energii w Terespolu –etap III.  Podczas spotkania prowadzona będzie rekrutacja. Osoby, które zapisały się na listy rezerwowe a które zmieniły numery kontaktowe bardzo prosimy o kontakt z Urzędem Miasta z pokojem Nr 1, lub pod numerem tel. 83 375 20 36 osoby do kontaktu to: Anna Łukasik i Zofia Pikuła.